Haiku in Vlaanderen

Het Poëziecentrum vroeg zich af of haiku nog populair is in Vlaanderen, of er aflossing is van de wacht en of haiku’s altijd de natuur als onderwerp hebben. En die lettergrepen waar iedereen het over heeft, die 5-7-5, zijn die wel zo belangrijk?

Wie er meer wil over weten, kan de interviews met enkele Vlaamse haikuïsten nalezen op https://poeziecentraal.be/nieuws/tag/18/reeks-haiku-in-vlaanderen